LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)                       
 PELAPOR
Nama
No. KTP / NIP
Alamat sesuai KTP
E-mail
No. Telp
 TERLAPOR *
Nama Terlapor
Jabatan
Satuan Kerja
* Tidak wajib diisi. Hanya apabila Anda mengetahui identitas Terlapor.
 PENGADUAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
Perbuatan/Tindakan yang Dilaporkan
Perkara yang berkaitan dengan Pengaduan (jika ada)
 KODE VERIFIKASI